Om oss

Advokathuset Kristiansund AS ble stiftet 01.05.2011 av advokatene Sjøberg, Leren og Astad.
Vi yter bistand innen de fleste rettsområder, både til privatpersoner, næringsliv og det offentlige.

 


Advokat Åke Sjøberg (f. 1957) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1985. Han har vært advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co i Oslo før han ble ansatt advokat og senere partner i Advokatfirmaet Føyen & Co. Føyen & Co ble senere omdannet til Advokatene på Mosesplass. I dag er han kontorfelle i Advokathuset Kristiansund AS.

Advokat Åke A. Sjøberg arbeider i det vesentlige med næringsspørsmål innen skatterett, selskapsrett, avtalerett, arbeidsrett, erstatningsrett og skifterett. Han har tidligere vært fast advokat for Frei kommune.

Han har flere styreverv i det private næringsliv.

E-post: 

Mobil: 90 83 56 06

  

Advokat Kenneth A. Leren (f. 1976) er cand.jur. fra Universitetet i Bergen i 2003. Han har vært advokat og advokatfullmektig i Kristiansund siden 2003. I perioden 2003-2006 var han advokatfullmektig hos Advokatene på Mosesplass. Fra 2007 har han drevet egen advokatpraksis i lokalene i Langveien 51.

Kenneth A. Leren jobber hovedsakelig på det privatrettslige område. Han har bred erfaring på det idrettsjuridiske felt, og har bistått flere fremtredende klubber, trenere og utøvere i ulike sammenhenger nasjonalt og internasjonalt.

For øvrig jobber Kenneth A. Leren med saker knyttet til bolig, arv, barn og familie, selskapsrett, arbeidsrett, avtale og kontrakt, erstatning og saker knyttet til det offentlige, herunder kommunale saker, NAV og andre forvaltningssaker.

Han har flere styreverv, både i privat næringsliv og i ideelle organisasjoner. Fra 2010 har han vært samarbeidsadvokat i Huseiernes Landsforbund .Kenneth A. Leren er fast bostyrer i konkurs-og tvangsavviklingsbo ved Nordmøre tingrett siden 2010.

Lerens bok Fotballspillerens klubbskifte. Juridiske og sportslige implikasjoner ble utgitt på Fagbokforlaget i 2002. Verket har siden vært benyttet som lærebok på ulike idrettsjuridiske studier på høyskolenivå.

Kenneth A. Leren har i tillegg bidratt som medforfatter av Idrett og Juss, 3.utg. (Universitetsforlaget 2004), Idrætsjuristen 2004. Årsskrift for Dansk Idrætjuridiske forening (Jurist- og Økonomiforbundets forlag 2005) og Idrett og juss, 4.utg. (Universitetsforlaget 2012).

Fra 2005 har Leren vært veileder og sensor på masteroppgaver innen idrettsjus ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Han har i tillegg undervist og vært sensor innen idrettsjus og forvaltningsrett på høyskolenivå.

E-post: 

Mobil: 92 68 19 64

  

Advokat Erik Rolfsen (f. 1961) er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1995. Han er også utdannet som sveitsisk siviløkonom (Licencié des Hautes Etudes Commeciales) ved Université de Lausanne i 1987. Han har jobbet som lærer og med industri og handel for Fiskeridepartementet, NHO og Orkla Foods AS, før han drev egen praksis som advokat i Kristiansund fra 2000 til 2007 og i 2013. I perioden 2007 til 2012 og i 2014 jobbet han som administrerende direktør i industribedriften Jemar Norpower AS. Han har studert og jobbet ti år i utlandet, snakker flytende fransk i tillegg til engelsk og har erfaring fra internasjonale forhandlinger.

Advokat Erik Rolfsen jobber som advokat for næringslivet og med privatrett, herunder familierett, eiendomsrett og avtale-, kjøps- og erstatningsrett. Han har vært forsvarer og bistandsadvokat i en rekke saker for ting- og lagmannsrett.

Advokat Erik Rolfsen har hatt, og har, flere styreverv for næringslivet og for ideelle organisasjoner. I 2003 var han med å stifte Kristiansund Ballklubb (KBK). Han er sertifisert fotballtrener og fritidsbåtskipper (Deck Officer Class 5 Pleasure Craft).

E-post:

Mobil: 992 98 999